29 apr 2011 14:08

Raad van State

Behandeling van vertrouwelijke stukken door de Raad van State

Behandeling van vertrouwelijke stukken door de Raad van State

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de behandeling van vertrouwelijke stukken door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een juridische regeling geeft. 

In bepaalde zaken zoals overheidsopdrachten of registratie van farmaceutische specialiteiten vragen ondernemingen soms om de stukken vertrouwelijk te houden. Om hieraan tegemoet te komen, wordt de bestaande regeling aangepast. Een partij of een overheid die een stuk afgeeft, waarvan de vertrouwelijkheid wordt gevraagd, moet dit afzonderlijk afgeven. Ze moet bovendien uitdrukkelijk de vertrouwelijke aard vermelden, de redenen voor de aanvraag in de procedurehandeling uiteenzetten en er een inventaris van opstellen waarin duidelijk wordt vermeld van welk stuk de vertrouwelijkheid wordt gevraagd.
Indien de aanvraag tot vertrouwelijkheid wordt verworpen mogen de andere partijen kennis nemen van het stuk.