29 apr 2011 14:08

Raad van state

Publicatie van de arresten en beschikkingen van niet-toelaatbaarheid van de Raad van State

Publicatie van de arresten en beschikkingen van niet-toelaatbaarheid van de Raad van State

De raad van State publiceert zijn arresten en beschikkingen van niet-toelaatbaarheid op het internet en op cd-rom. De ministerraad heeft nu een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de publicatie op cd-rom opheft. Daarnaast past het ontwerp ook de aanvraag tot het anoniem maken van de gepubliceerde gegevens aan: dat wil zeggen dat alle identificatiegegevens worden gewist. Voortaan kunnen enkel natuurlijke personen die zelf betrokken zijn vragen om de publicatie van een beslissing van de Raad van State anoniem te maken.

(*) wijziging van het kb van 7 juli 1997.