COVID-19:

Volg live de persconferenties over de evolutie van het coronavirus in België via news.belgium.be/corona.
Ze worden vertolkt in gebarentaal. U vindt er ook de persconferenties van de afgelopen dagen.

20 apr 2007 17:00

Raad voor de Mededinging

Ontslag en benoeming van een deeltijds lid van de Raad voor de Mededinging

Ontslag en benoeming van een deeltijds lid van de Raad voor de Mededinging

De ministerraad keurde op voorstel van de minister van Economie Marc Verwilghen een ontwerp van koninklijk besluit goed dat mevrouw Peggy Valcke benoemt als deeltijds lid van de Raad voor de Mededinging. Ze vervangt de heer Jacques Steenbergen, van wie ze het mandaat voltooit. Het ontwerp treedt in werking op 31 maart 2007.