27 apr 2007 17:00

Raad voor het Verbruik

Benoeming van een plaatsvervangend lid van de Raad voor het Verbruik

Benoeming van een plaatsvervangend lid van de Raad voor het Verbruik

Minister van Economie Marc Verwilghen en minister van Begroting en Consumentenzaken Freya Van den Bossche legden aan de ministerraad een ontwerp van ministerieel besluit voor over de benoeming van een lid van de Raad voor het Verbruik. Een mandaat van plaatsvervangend lid binnen de sectie Distributie van de Raad voor het Verbruik wordt toegekend aan het Belgisch Direct Marketing Verbond (BDMV).