20 apr 2007 17:00

Raad voor vreemdelingenbetwistingen

Aanstelling als rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen

Aanstelling als rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael goed over de aanstelling als rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen. De ministerraad benoemde 25 rechters in vreemdelingenzaken op voordracht van de eerste voorzitter en de voorzitter van de raad en na selectie: - Nederlandse taalrol: mevrouw Martine Beelen, de heer Johan Biebaut, de heer Marc Bonte, mevrouw Katelijne Declerck, mevrouw Manjula Ekka, de heer Frank Hoffer, de heer Walter Muls, mevrouw Ann Van Isacker, mevrouw Joelle Camu, de heer Geert De Boeck, mevrouw Marie-Claire Goethals, de heer Michael Milojkovic en mevrouw Anja Wijnants. - Franse taalrol: de heer Paul Vandercam, de heer Michel Wilmotte, de heer Christian Coppens, de heer Bruno Louis, mevrouw Marie de Hemricourt, de heer Gilles De Guchteneere, mevrouw Elizabeth Maertens, mevrouw Nadine Reniers, mevrouw Valérie Delahaut, de heer Pierre Harmel, de heer Gérald Pintiaux en de heer Olivier Roisin.