07 dec 2018 16:54

Raamovereenkomst voor de huur van berlines en SUV voor de federale politie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met de lancering van een raamovereenkomst van leveringen voor de huur van anonieme gepantserde berlines en SUV ten voordele van de federale politie.

Dit contract loopt tot eind 2020 met de mogelijkheid om de opdracht twee keer met zes maanden te verlengen tot eind 2021. De leveringen van de opdracht moeten niet alleen de tekorten aanvullen, maar ook de voertuigen in eigendom vervangen die meer dan tien jaar oud zijn. De periode tussen de voorziene einddatum van het huidige contract en de begindatum van dit nieuwe contract zal worden overbrugd door een verlenging van zes maanden van het huidige contract, met de mogelijkheid van een maandelijkse opzegging. De overheidsopdracht zal via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking verlopen.