09 jul 2021 15:53

Raamovereenkomst voor de opslag en distributie van onderdelen van het politie-uniform

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met de opstart van een overheidsopdracht betreffende een meerjarige raamovereenkomst (10 jaar) van diensten voor de opslag en distributie van onderdelen van het politie-uniform ten behoeve van de federale politie, de lokale politie en de politiescholen.

Deze raamovereenkomst wordt gegund via een mededingingsprocedure met onderhandeling. Ze bestaat uit één perceel en vijf posten:

  • opslag en distributie
  • integratie-interface tussen het systeem van de federale politie en dat van de leverancier
  • update en onderhoud van de interface
  • helpdesk
  • overdracht van de huidige voorraad en integratie van de bestaande gegevens in het beheersysteem van de dienstverlener