23 dec 2008 11:00

Radioactieve stoffen

Regeling van de invoer, de doorvoer en de uitvoer van radioactieve stoffen

Regeling van de invoer, de doorvoer en de uitvoer van radioactieve stoffen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de invoer, de doorvoer en de uitvoer van radioactieve stoffen regelt.

Het ontwerp zet de richtlijn 2006/117/Euratom rond het toezicht en de controle op overbrenging van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstof om in Belgisch recht.

Het ontwerp voert een vergunningsstelsel in (registratie en/of voorafgaande vergunning) dat van toepassing is voor:

  • de invoer van alle radioactieve stoffen waarvan de activiteit of activiteitsconcentratie hoger is dan het vrijstellingsniveau,
  • de doorvoer en de uitvoer van radioactief afval en bestraalde kernbrandstof waarvan de activiteit of activiteitsconcentratie hoger is dan het vrijstellingsniveau,
  • de uitvoer van geactiveerde of met radioactieve stoffen besmette materialen en uitrustingen voor ontsmetting, fysische of chemische behandeling die kan resulteren in de productie van radioactief afval dat naar België moet worden teruggebracht.

Het vergunningsstelsel houdt rekening met de aard van de operatie (invoer, uitvoer of doorvoer, vanuit of naar EU-landen of niet) en met de aard van de stoffen.

De doorvoer van radioactieve stoffen (uitgezonderd afval en bestraalde kernbrandstof) maakt niet langer het voorwerp uit van een vergunning. De veiligheid van de doorvoer wordt geregeld via de reglementaire bepalingen rond het vervoer van radioactieve stoffen.