30 mrt 2007 17:00

Radioactieve weesbronnen

Financiële regeling van de niet-ingekapselde radioactieve weesbronnen

Financiële regeling van de niet-ingekapselde radioactieve weesbronnen

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en minister van Energie Marc Verwilghen goed dat de financiering regelt van de opname en de verwerking van niet-ingekapselde radioactieve weesbronnen. Radioactieve weesbronnen zijn stralingsbronnen van een radioactief voorwerp of materiaal, die opduiken op plaatsen en in omstandigheden waar geen deskundig beheer is en geen gemachtigde verantwoordelijke. Vanuit het opzicht van de bescherming van de bevolking en het leefmilieu is het niet aangewezen om de vinder met hoge kosten te straffen voor zijn burgerzin. Een billijke financiële regeling is dus nodig voor de opname en de verwerking van de stralingsbronnen. Voor de financiering van de kosten voor de ingekapselde weesbronnen bestond al een regeling, maar voor de niet-ingekapselde niet. Het ontwerp dat de ministerraad nu heeft goedgekeurd, is gebaseerd op een gezamenlijk voorstel van het Federaal agentschap voor nucleaire controle en de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS). Het voert dezelfde regeling voor de niet-ingekapselde als voor de ingekapselde weesbronnen in. Als men na onderzoek geen financiële verantwoordelijke kan aanwijzen, zal het insolvabiliteitsfonds van NIRAS de afvalkosten op zich nemen. Uiteraard bevat het ontwerp van koninklijk besluit meer gedetailleerde voorwaarden om te bepalen wat een weesbron is en wie financieel verantwoordelijk is. (KB van 30 maart 1981 - opdrachten en werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen)