24 jan 2014 12:42

Ratificatie van het Wapenhandelsverdrag

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed voor de ratificatie van het Wapenhandelsverdrag.

Het Wapenhandelsverdrag regelt de internationale handel in conventionele wapens en voorkomt de illegale handel. Het verdrag bevat criteria voor internationale wapentransacties, waaronder respect voor mensenrechten en voor het internationale humanitaire recht. Uitvoer van wapens is verboden als ze kunnen worden gebruikt voor genocides, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden. Negentig dagen na de 50e ratificatie zal het Verdrag in werking treden. In België moeten het federale parlement en de parlementen van de gewesten zich uitspreken. België blijft gebonden door de soms verdergaande gedragsregels voor wapenhandel, die in de Europese Unie zijn overeengekomen.