20 jul 2023 18:32

Rationalisering van de bedrijfsrestaurants in het federaal openbaar ambt ingevolge de invoering van maaltijdcheques

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met het voorstel voor de rationalisering van de bedrijfsrestaurants in uitvoering van de beslissingen van de ministerraad betreffende de invoering van maaltijdcheques voor het federaal administratief ambt.

Dit voorstel omvat de krachtlijnen van het project "centralisatie en rationalisatie van de federale catering" en de voorgestelde waarborgen voor het bestaande cateringpersoneel.