12 okt 2018 18:13

Rationalisering van de regels voor de levering van betaaldiensten via elektronische communicatienetwerken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels voor de levering van betaaldiensten via elektronische communicatienetwerken rationaliseert.

Ter uitvoering van de wet van 13 juni 2005 over de elektronische communicatie worden verplichtingen opgelegd aan alle partijen die betrokken zijn in de 'keten' van levering van zo’n betalende dienst. Het ontwerp heeft als doel om de regels van toepassing op de tussenpersonen te verduidelijken, om de controles te vergemakkelijken en om geschillen te voorkomen die verbonden zijn aan de verstrekking van betalende diensten.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie, het Overlegcomité en de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de toepasselijke verplichtingen inzake de verstrekking van betaaldiensten, beoogd in artikel 116/1, § 2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie