17 apr 2007 18:36

Reactie General Motors Antwerpen

De Federale en de Vlaamse Regering zijn getroffen door het nieuws dat er bij General Motors in Antwerpen een belangrijk aantal banen sneuvelt. De nieuwe verdeling van de productie van de Opel Astra betekent geen goed nieuws voor de productievestiging in Antwerpen. In de eerste plaats voor de werknemers van Opel zelf, maar ook voor diegenen die werkzaam zijn bij de toeleveranciers.

De Federale en de Vlaamse Regering zijn getroffen door het nieuws dat er bij General Motors in Antwerpen een belangrijk aantal banen sneuvelt. De nieuwe verdeling van de productie van de Opel Astra betekent geen goed nieuws voor de productievestiging in Antwerpen. In de eerste plaats voor de werknemers van Opel zelf, maar ook voor diegenen die werkzaam zijn bij de toeleveranciers.

De Federale en de Vlaamse Regering zijn hierdoor ontgoocheld. Vooral omdat de afgelopen jaren zovele inspanningen geleverd werden om van deze vestiging, net zoals van de andere assemblagebedrijven in ons land, één van de meest performante van Europa te maken. Niet alleen de regeringen, maar ook en vooral de Antwerpse vestiging en haar werknemers leverden de nodige inspanningen om in het licht van de verwachte herschikking binnen de GM-Groep, een sterk dossier op tafel te leggen (1). We begrijpen dan ook de verbittering en het verdriet van de werknemers en van de gezinnen die hierdoor getroffen worden. Ondanks het feit dat de overheid dergelijke internationale herstructureringen niet kan verhinderen, zijn we niet machteloos. Afgesproken werd dat de federale en de Vlaamse regering samen zullen blijven ijveren voor de versterking van de competitiviteit van de assemblagesector in ons land. Wij blijven vechten voor iedere fabriek in deze sector. Ook voor de toekomst van de fabriek van General Motors in Antwerpen. Wij kunnen trouwens terugblikken op een geslaagde herstructurering bij Ford Genk, een groeiende productie in Volvo Gent en een doorstart van VW als nieuwe Audi fabriek, dankzij een goede samenwerking en de inspanningen van de werknemers, het management en de regeringen. Wij hebben vanmiddag na afloop van de ondernemingsraad een telefonisch onderhoud gehad met de Europese verantwoordelijke voor de groep, de heer Carl-Peter Forster. Wij hebben erop aangedrongen om een overleg op te starten om de Antwerpse vestiging een nieuwe toekomst te geven door nieuwe modellen naar Antwerpen te brengen. De heer Forster heeft toegezegd deze gesprekken over enkele weken te willen opstarten. Op die manier moet duidelijk worden welke "billijke volumes aan assemblage-activiteiten", waarvan sprake in de officiële communiqué van GM, aan Antwerpen zullen toekomen. Intussen was er ook een onderhoud met de gedelegeerd bestuurder van GM Antwerpen en later vandaag volgt een overleg met de vakbonden. Om zoveel mogelijk banen te redden, benadrukken de regeringen het belang van een constructief overleg. We willen dat er zo snel mogelijk werk gemaakt wordt van de oprichting van een tewerkstellingscel om de hertewerkstelling van de getroffen werknemers maximale kansen te geven en zoveel mogelijk mensen te begeleiden naar een nieuwe job. (1) Deze sector heeft de jongste jaren een heel aantal steunmaatregelen gekend. Zo werd de federale lastenverlaging voor ploegen- en nachtarbeid op 1 april nog opgetrokken tot 10,7% hetgeen voor GM een minderkost van ongeveer 14 miljoen euro per jaar betekent. Vorige week keurde de Europese commissie de toekenning van 2,2 miljoen euro Vlaamse opleidingssteun goed. De ronde tafel voertuigindustrie voert een permanent overleg met de sector. En gisteren nog keurde het paritair comité voor de automobiel de plus-minus conto regeling goed, nadat de federale regering hiervoor de wettelijke basis heeft gecreëerd in de programmawet. Deze regeling, die er onder meer op vraag van Opel was gekomen, strekt ertoe de arbeidstijd flexibel aan te passen aan de levensduur van de productiecyclus van de nieuwe modellen.