16 mrt 2021 12:50

Reactie minister van Klimaat Zakia Khattabi naar aanleiding van de klimaatzaak

Ik heb de afgelopen jaren aandachtig geluisterd naar de bezorgdheid en het engagement van duizenden burgers, organisaties en bedrijven die zich inzetten voor het klimaat. Bovendien heb ik, op basis van het regeerakkoord, de aanzet gegeven tot een heroriëntering van onze aanpak van het klimaatbeleid, waarbij de federale regering een klimaatbeleid invoert en voert dat science based is.

Wij hebben onze steun verleend aan de verhoging van het Europese streefcijfer voor emissiereducties tot ten minste 55% in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050, en wij zullen de federale hefbomen om deze doelstellingen te bereiken, ten volle activeren.

Ik ben blij dat  de Europese Unie die versterkte klimaatambities in december heeft goedgekeurd in de raad van regeringsleiders en heeft neergelegd als nieuwe NDC (nationally determined contribution) bij het klimaatakkoord van Parijs. Ze zal ze ook inschrijven in de Europese klimaatwet, om die doelen verder juridisch te verankeren. Ik kijk uit naar de voorstellen van de Commissie in juni over de manier waarop deze aangescherpte doelstellingen kunnen worden bereikt en naar de presentatie van de herziene "Europese klimaatarchitectuur".

Kortom, het ambitieniveau volgt uit de wetenschap, en dat is maar goed ook zo. Maar de wijze waarop we de doelstellingen gaan halen en hoe we er ons in Europa op organiseren, is voorwerp van democratisch debat. Een debat dat ik de komende jaren ten volle ga voeren. Daarbij wil ik maximaal burgers, organisaties en bedrijven blijven betrekken om er voor te zorgen dat we er een sociaal en economisch succes van maken en een rechtvaardige transitie garanderen.”

Voorlopig zal ik, aangezien de gerechtelijke procedure nog loopt, de procedure rustig volgen en er geen commentaar op leveren zolang de zaak loopt.