24 feb 2023 18:48

Reactie van de Arbeidsinspectie op het artikel op hln.be: NMBS-werknemers klagen erbarmelijke omstandigheden op de trein aan: “Volle toiletten en geen personeel”

In het artikel “NMBS-werknemers klagen erbarmelijke omstandigheden op de trein aan: “Volle toiletten en geen personeel”” dat vandaag verscheen op hln.be wordt geschreven : “De NMBS schendt de arbeidswet en de welzijnswet, maar als je de sociale inspectie contacteert, wordt er niets gedaan. Vanuit de politiek wordt er namelijk druk gezet op de inspectie.”

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, waartoe de Arbeidsinspectie behoort, ontkent ten stelligste dat er politieke druk is en dat de inspectie niets doet.

In de voorbije drie jaar ontving de Arbeidsinspectie – Toezicht op het welzijn (TWW) op het werk 50 klachten in verband met de NMBS. De klachten in 2020 en 2021 hadden vooral te maken met de naleving van de coronamaatregelen.

Naar aanleiding van deze klachten werden er 56 bezoeken uitgevoerd, hetzij via een consultatiebezoek, hetzij via een inspectiebezoek. Consultatiebezoeken zijn bezoeken die plaatsvinden buiten de exploitatiezetel van de onderneming. Veelal betreft het een onderhoud tussen de arbeidsinspecteur en de preventieadviseur . In sommige gevallen wordt er zowel een consultatiebezoek verricht als aanvullend ook een inspectiebezoek uitgevoerd.

Ook de Arbeidsinspectie – Toezicht op de sociale wetten (TSW) heeft in de laatste 5 jaar 12 dossiers afgesloten. TSW is tussengekomen voor het probleem van de talrijke overuren die niet konden gerecupereerd worden, alsook de vakantiedagen die konden genomen worden.

Er werden tienduizenden overuren geregulariseerd of uitbetaald.