29 mei 2005 02:15

Reactie Verhofstadt - Frans Referendum

Eerste Minister Guy Verhofstadt betreurt de uitslag van het Franse referendum en is teleurgesteld omdat het aanzienlijke werk en de inspanningen van zovelen, van Laken tot Rome, om de werking van de Unie te verbeteren, democratischer en transparanter te maken, niet heeft geleid tot een positieve uitslag.

Eerste Minister Guy Verhofstadt betreurt de uitslag van het Franse referendum en is teleurgesteld omdat het aanzienlijke werk en de inspanningen van zovelen, van Laken tot Rome, om de werking van de Unie te verbeteren, democratischer en transparanter te maken, niet heeft geleid tot een positieve uitslag.

"Wij moeten respect opbrengen voor het duidelijke standpunt van het Franse volk, maar dit standpunt betekent evenwel niet het einde van het ratificatieproces en mag evenmin het dagelijks beleid van de Unie verlammen. Wij moeten ook respect opbrengen voor de ratificatieprocedures in de andere lidstaten. Negen landen hebben de Europese Grondwet reeds geratificeerd. De andere lidstaten gaan door met hun interne ratificatieprocedures". Trouwens, in een Verklaring gehecht aan de Grondwet, is voorzien dat indien minstens 20 lidstaten hun goedkeuring gegeven hebben aan de EU-Grondwet, de staatshoofden en regeringsleiders de situatie opnieuw zullen evalueren. "Men mag zich niet vergissen bij de interpretatie van dit resultaat. Het resultaat van het Franse referendum mag niet beschouwd worden als een stem tegen Europa. De Fransen hebben gestemd tegen deze tekst van de EU-Grondwet. Uit de motivatie van tal van tegenstanders blijkt dat de Fransen niet minder Europa, wel méér Europa willen, en meer specifiek, een méér democratisch, evenwichtig, sociaal en politiek Europa".