30 nov 2005 14:11

Reactie Verhofstadt nav de antiterreuracties

Reactie van Eerste Minister Guy Verhofstadt naar aanleiding van de antiterreuracties.

Reactie van Eerste Minister Guy Verhofstadt naar aanleiding van de antiterreuracties.

Ik wens alle justitie-, politie- en inlichtingendiensten te feliciteren met de zeer geslaagde actie die eens te meer aantoont dat alle Belgische actoren op een zeer performante wijze in de strijd tegen het terrorisme samenwerken en bovendien deskundig en professioneel handelen. Deze actie toont aan hoe het internationaal terrorisme ook in alle West-Europese landen, netwerken probeert uit te bouwen, rekruteringen te verrichten voor de conflictregio's en voor het plegen van aanslagen en ook fondsen zoekt om het terrorisme te financieren. Ons land ontsnapt niet aan die ontwikkeling, zeker niet omwille van onze centrale ligging. Het komt er op aan om een zo goed mogelijke informatiepositie uit te bouwen in binnen- en in het buitenland en samen, met de andere landen, snel en efficiënt te reageren. Het laatste houdt in dat men, gezien de goede organisatie graad van de terroristische en radicale groeperingen, vaak geduldig het noodzakelijke bewijsmateriaal tegen organisaties en individuen moet opbouwen. Deze actie toont aan dat het de moeite loont!