01 jun 2005 23:50

Reactie Verhofstadt - Nederlands Referendum

Eerste Minister Guy Verhofstadt is teleurgesteld met de uitslag van het Nederlandse referendum.

Eerste Minister Guy Verhofstadt is teleurgesteld met de uitslag van het Nederlandse referendum.

"Hoezeer dit ook een tegenslag is voor Europa, alle landen moeten eerst de mogelijkheid krijgen om hun mening over de Europese Grondwet, hetzij langs parlementaire weg, hetzij via referendum te geven. Het zou niet correct zijn tegenover de andere lidstaten het ratificatieproces nu af te breken" Wel moet de Europese Raad van 16 en 17 juni het probleem niet negeren. "Na beide NEEN's van twee stichtende leden van de Unie, moet de Europese Raad zich bezinnen over de toekomst van de Unie. Een diepgaande discussie dringt zich op over een aantal belangrijke dossiers, zoals de financiële perspectieven en het beleid van de Unie inzake economische groei en tewerkstelling".