30 jun 2005 18:40

Reactie Verhofstadt - verslag Hoge Raad Werkgelegenheid

Eerste Minister, Guy Verhofstadt, noemt de cijfers over de werkgelegenheidsgraad van het jaarlijks verslag van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid bemoedigend.

Eerste Minister, Guy Verhofstadt, noemt de cijfers over de werkgelegenheidsgraad van het jaarlijks verslag van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid bemoedigend.

De werkgelegenheidsgraad steeg in ons land van 57% in 1997 tot 60,4% in 2004. Voor dit jaar gaat de Hoge Raad uit van 60,6%. Er kwamen het voorbije jaar 28.000 banen bij. Met de lastenverlagingen op arbeid en de maatregelen voor de eindeloopbaan hoopt de Eerste Minister de doelstelling van 61% te bereiken in 2006. Dit nieuwe pakket maatregelen zal worden bekendgemaakt in de beleidsverklaring van de federale regering op 11 oktober.