29 okt 2021 21:09

Recht op klein verlet in het kader van de vaccinatie van minderjarige kinderen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed tot uitbreiding van het recht op klein verlet voor vaccinatie om de vaccinatie van minderjarige kinderen te faciliteren.

Het voorontwerp breidt het bestaande recht op klein verlet voor vaccinatie uit tot de situaties waarin een werknemer een minderjarig kind dat met hem of haar samenwoont, begeleidt naar een vaccinatieplaats met de bedoeling om dit kind aldaar te laten vaccineren tegen het coronavirus.

De werknemer heeft dit recht gedurende de tijd die nodig is om het minderjarig kind te laten vaccineren. Hiermee wordt zowel de tijd van de eigenlijke vaccinatie beoogd, alsook de tijd die nodig is voor de werknemer om zich te verplaatsen naar en van de locatie waar de vaccinatie zal plaatsvinden.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan ed Raad van State. 

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 28 maart 2021 houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus Covid-19, teneinde het recht op klein verlet ook toe te kennen voor de begeleiding van een minderjarig kind naar een vaccinatieplaats