24 dec 2010 11:14

Rechten en plichten van treinreizigers

Sancties bij schending van de Europese verordening over de rechten en plichten van treinreizigers

Sancties bij schending van de Europese verordening over de rechten en plichten van treinreizigers

De ministerraad heeft de sancties vastgesteld die worden toegepast in geval van schending van de Europese verordening over de rechten en plichten van treinreizigers (*).  Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe heeft hierover een ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd. 

De administratieve boetes liggen tussen 250 en 10 000 euro, afhankelijk van de ernst van de overtreding. De ernst van de schade die de reizigers lijden en het aantal reizigers die erbij betrokken zijn, vormen de belangrijkste criteria waarmee rekening wordt gehouden.

De Europese verordening waarborgt de gebruikersrechten van de reizigers in het treinverkeer en verbetert de kwaliteit en efficiëntie van de diensten voor reizigers in het treinverkeer, met de bedoeling om het aandeel van het reizigersvervoer per spoor te bevorderen.  

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

(*) EG-verordening nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007.