11 dec 2021 12:55

Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een voorontwerp van wet goed betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer.

Het voorontwerp beoogt de wijziging van de wet van 15 mei 2014 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer, om deze wet in overeenstemming te brengen met de Europese Verordening (EU) 2021/782, die voorziet in nieuwe termijnen in het kader van het klachtenmechanisme, het mechanisme van behandeling van klachten uitbreidt naar stationsbeheerders en nieuwe gedragingen toevoegt die een inbreuk uitmaken in hoofde van spoorwegondernemingen, stationsbeheerders, infrastructuurbeheerders, ticketverkopers en touroperators.

Op basis hiervan implementeert het voorontwerp de volgende vorderingen:

  • een grotere rechtszekerheid in de klachtenbehandelingsprocedure
  • de verplichting om niet-discriminerende contractuele voorwaarden en tarieven aan te bieden
  • de verplichting voor een spoorwegonderneming om, wanneer ze een aanbestedingsprocedure voor nieuw rollend materieel opstart, ervoor te zorgen dat de treinsamenstellingen waarin dit rollend materieel wordt gebruikt, over acht plaatsen voor fietsen beschikken (vier plaatsen bij het uitvoeren van ingrijpende verbeteringen van bestaand rollend materieel)
  • de verplichting voor de infrastructuurbeheerders en de spoorwegondernemingen om informatie te geven aan spoorwegondernemingen, ticketverkopers en touroperators
  • de verplichting om rechtstreekse vervoerbewijzen aan te bieden voor treinreizigersdiensten die worden geëxploiteerd door één spoorwegonderneming
  • de verplichting voor de spoorwegondernemingen en stationsbeheerders om het personeel op te leiden rond handicap
  • de verplichting voor de stationsbeheerders om een mechanisme voor de behandeling van klachten op te zetten en dienstkwaliteitsnormen vast te stellen

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. Daarna wordt het ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2014 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer