05 mrt 2010 12:35

Rechten van aandeelhouders

Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn over de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen

Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn over de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen

De ministerraad stemt in met een voorontwerp van wet dat minister van Justitie Stefaan De Clerck en minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne voorstelden om de Europese richtlijn over de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen in Belgisch recht om te zetten. 
De richtlijn sluit aan op het actieplan van de Europese Commissie om het vennootschapsrecht te moderniseren en de coporate governance in de EU te verbeteren. 
De richtlijn moedigt de aandeelhouders van vennootschappen, die op de beurs zijn genoteerd, ertoe aan hun stemrecht uit te oefenen, ongeacht waar hun verblijfplaats is. 

Het voorontwerp schrijft voor hoe de bijeenroeping en de deelname aan de algemene vergaderingen moeten verlopen op het vlak van:

  • de oproepingswijze en de termijnen
  • de informatie die de aandeelhouders moeten ontvangen
  • het recht om nieuwe punten aan de agenda toe te voegen of voorstellen van besluit in te dienen
  • de formaliteiten voor de deelname
  • de deelname op afstand

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

(*) richtlijn 2007/36/EG van het Europese Parlement en de raad van 11 juli 2007.