19 jan 2022 12:04

Recordaantal studentenjobs en flexi-jobs in de zomer van 2021

Nooit zijn er meer studentenjobs en flexi-jobs geregistreerd dan in de zomer van 2021. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ over de invloed van corona op de arbeidsmarkt.

Positieve evolutie

Ook in 2021 bleef de arbeidsmarkt getekend door de verschillende coronagolven en de bijhorende maatregelen.

Vooral in de eerste helft van het jaar kregen meerdere sectoren, en met name de horeca, het opnieuw zwaar te verduren. Toch was de impact van de coronacrisis globaal minder groot dan in het voorjaar van 2020. Het herstel in de zomermaanden was sterk en de tewerkstellingsbarometer gaf ook aan het begin van het vierde kwartaal nog een positieve evolutie.

Studentenjobs: +6%

Zeer opvallend zijn de stijgingen bij de studentenjobs. De studentenarbeid bleef in de eerste twee kwartalen nog wat achter bij de situatie van voor de crisis. Maar in het derde kwartaal bereikte ze recordhoogtes. In zomer van 2021 (juli-augustus-september), zagen we:

  • 477.000 jongeren hadden minstens 1 studentenjob (2,5% meer dan in 2019)
  • Allen samen deden ze 624.000 jobs (6% meer dan in 2019)
  • En ze werkten maar liefst 60,6 miljoen uren (14% meer gewerkte uren dan in 2019)

Nooit eerder hebben studenten zoveel gewerkt als in de zomer van 2021.

Daar zijn verschillende verklaringen voor. Hoewel in sommige sectoren (bijvoorbeeld evenementen en festivals) de vraag naar jobstudenten nog beperkt was, hadden veel andere sectoren juist wel behoefte aan extra handen – bijvoorbeeld door bijgekomen sanitaire verplichtingen of doordat het vaste personeel niet meer beschikbaar was. Daar staat tegenover dat jongeren klaar stonden om meer te werken, omdat vakantieplannen wegvielen (reizen was moeilijker, festivals vielen weg) en de beperking op het aantal studentenuren wegviel.

Flexi-jobs: niet alleen in de horeca

De flexi-jobs lieten eveneens een forse stijging optekenen.

In de horeca nam het aantal flexi-jobs in het derde kwartaal met 16% toe ten opzichte van het pre-coronaniveau. Het aantal gewerkte uren steeg zelfs met 31%, terwijl het in de eerste jaarhelft nog flink was teruggevallen.

In andere sectoren waar flexi-jobs mogelijk zijn, was er een vergelijkbare trend.

In de handel waren er in het tweede kwartaal al 89% meer werknemers met flexi-jobs actief dan in het tweede kwartaal van 2019; het arbeidsvolume (in uren) was er zelfs meer dan verdubbeld (+127%).

Bij de kappersbedrijven en schoonheidszorgen was het aantal flexi-jobs met 36% gestegen; het aantal uren bleef op peil ten opzichte 2019. In het tweede kwartaal 2019 was het gebruik van flexi-jobs buiten de horeca nog redelijk nieuw en zeker voor de kappersbedrijven gaat het om nog zeer kleine aantallen.