08 jan 2020 12:54

Recordjaar door de douane in beslag genomen drugs

Vandaag maakten vicepremier en minister van Financiën, Alexander De Croo en Kristian Vanderwaeren, Administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, het aantal drugsvaststellingen in 2019 bekend.

De voorbije jaren voerde de douane haar inspanningen op met een versterking van het drugteam en bijkomende investeringen in scanners. Die extra inspanningen werpen hun resultaten af. Vooral op het vlak van het aantal onderscheppingen van cocaïne was 2019 een uitzonderlijk jaar. Door radicaal te kiezen voor technologische innovatie, met onder meer het inzetten van artificiële intelligentie en het ontwikkelen van snuffelkranen, kan de douane de volgende jaren de strijd tegen de drugstrafiek verder opvoeren.”
Alexander De Croo, minister van Financiën

Cocaïne stond opnieuw op nummer één. In de Antwerpse haven waren er 119 vaststellingen, goed voor 61,8 ton in beslag genomen cocaïne. Een stijging van maar liefst 23 % ten opzichte van 2018. De stijging deed zich niet alleen voor in de Belgische havens want ook Rotterdam kende een duidelijke stijging.

De top 3 bronlanden bleven ook in 2019 min of meer ongewijzigd met 15,9 ton uit Brazilië, 10,6 ton uit Ecuador en 10,5 ton uit Colombia.

De strijd tegen drugs schakelde een versnelling hoger.  Gespecialiseerde drugsteams gebruikten betere opsporingsmethodes en kregen hulp van ondersteunende diensten. De one-stop-shop inspectie die een nauwe samenwerking tussen verschillende ordehandhavingsdiensten op 1 locatie mogelijk maakt, bleek efficiënt te zijn.

Ook verscheidene samenwerkingsakkoorden met Zuid-Amerikaanse landen zoals Brazilië, Colombia en Peru en de samenwerking binnen de EU leidden geleid tot een betere internationale strijd tegen drugs.

De douane werkte ook aan de uitwerking van het 100%-scanning project. Verschillende technologieën moeten een volledige screening van de containers die de Antwerpse haven binnenkomen mogelijk maken. Deze technologieën gaan van verder doorgedreven risicoanalyses over “e-nose” tot artificiële intelligentie.

In de havens van Gent en Zeebrugge verhoogde de douane ondertussen de waakzaamheid en anticipeerde daardoor op nieuwe risicovolle scheepslijnen en een eventuele verlegging van de smokkel naar de kleinere zeehavens. Zo werd in 2019 bijna 1,7 ton cocaïne in beslag genomen in Gent.