13 nov 2015 14:21

Regeling eigendomsoverdacht van de Staat naar het Waals Gewest: twee terreinen op luchthaven Charleroi

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant een ontwerp van koninklijk besluit goed waarin de eigendomsoverdracht geregeld wordt van twee terreinen op de luchthaven van Charleroi van de Staat naar het Waals Gewest. 

De uitbating van de luchthavens en de openbare vliegvelden is een bevoegdheid die overgeheveld werd naar de gewesten. Twee percelen die zich op de luchthaven van Charleroi bevinden, werden echter nooit overgedragen naar het Waals Gewest.

Op vraag van de Société Wallonne des aéroports (SOWAER) heeft het directoraat-generaal Luchtvaart een ontwerp van koninklijk besluit opgesteld om de eigendomsoverdracht te regelen tussen de FOD Mobiliteit en Vervoer en het Waals Gewest. Het Waals Gewest krijgt zo de volle eigendom over de twee terreinen op de luchthaven van Charleroi.