17 mrt 2023 16:51

Regeling inzake geneesmiddelen en medische hulpmiddelen voor thuishospitalisatie

De ministerraad keurt op voorstel van Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden voor de aflevering van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen in het kader van thuishospitalisatie regelt.

Het ontwerp bepaalt dat de ziekenhuisapotheker bepaalde geneesmiddelen en medische hulpmiddelen ook bij thuishospitalisatie kan afleveren en dit voor zover voor de patiënt de veiligheid en de kwaliteit kunnen worden gegarandeerd.

De geneesmiddelen worden limitatief vastgelegd in een lijst, waaraan op initiatief van de minister van Volksgezondheid of van de ziekenhuisapothekers geneesmiddelen kunnen worden toegevoegd. Geneesmiddelen die voor een behandeling een ander geneesmiddel ondersteunen dat op de lijst is opgenomen kunnen ook worden afgeleverd.

Medische hulpmiddelen kunnen worden afgeleverd voor zover ze nodig zijn voor het toedienen van de geneesmiddelen of voor de behandeling.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.