17 jun 2016 14:51

Regeling loopbaanonderbreking bij de Port of Zeebrugge

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Werk Kris Peeters akkoord met de invoering van een volledige loopbaanonderbreking bij de Port of Zeebrugge voor de bijstand of verzorging van een minderjarig kind.

De "Port of Zeebrugge" wenst wijzigingen aan te brengen in de bepalingen van de rechtspositieregeling van zijn personeelsleden over loopbaanonderbreking. Dit betekent concreet dat voor de bijstand of de verzorging van een minderjarig kind, tijdens of vlak na de hospitalisatie van het kind als gevolg van een zware ziekte, een voltijdse loopbaanonderbreking kan opgenomen worden voor één week, eventueel verlengbaar met een extra week. 

Het voorafgaandelijk akkoord van de ministerraad is nodig voor de toepassing van artikel 3 van het kaderbesluit van 7 mei 1999 over de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen.