23 dec 2022 16:58

Regeling schadevergoedingen in het kader van militaire activiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder een voorontwerp van wet goed inzake het afzien van vorderingen tot schadevergoeding in het kader van internationale militaire activiteiten.

Voor de vlotte uitvoering van militaire operaties is een bepaalde mate van transparantie en vertrouwen tussen de partnernaties nodig en is het niet wenselijk dat men voortdurend rekening moet houden met het risico van een vordering tot schadevergoeding.

In navolging van de wijdverspreide praktijk van de lidstaten van de EU en de NAVO om in het kader van militaire operaties af te zien van schadevergoedingen jegens partnernaties laat het voorontwerp Defensie toe om:

  • in bepaalde gevallen af te zien van vorderingen tot schadevergoeding jegens partnerlanden of -organisaties als gevolg van schade in het kader van militaire activiteiten
  • detachementscommandanten tijdelijk te machtigen om naar aanleiding van incidenten in het buitenland de nodige bewarende maatregelen te treffen wanneer de politie of het federaal parket niet ter plaatse kan

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.