17 nov 2006 16:00

Regeling van de etherpolitie

Regeling van de bevoegdheid van de etherpolitie voor de FM-band

Regeling van de bevoegdheid van de etherpolitie voor de FM-band

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de modaliteiten en de procedure regelt van de bevoegdheid die het Belgisch Instituut voor de postdiensten en telecommunicatie uitoefent als etherpolitie voor de FM-band. De etherpolitie treedt op in geval van storingen die schadelijk zijn voor radiocommunicatie voor veiligheidstoepassingen, bijvoorbeeld voor de luchtverkeersleiding Belgocontrol. Bepaalde gerechtelijke uitspraken betwistten de geldigheid van het bestaande koninklijk besluit van 10 januari 1992. Daarom wordt het kb nu vervangen. Het ontwerp is een voorstel van minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid Marc Verwilghen.