05 feb 2021 16:22

Regeling van de financiering van de Consumentenombudsdienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker een ontwerp van koninklijk besluit goed over de regeling van de financiering van de Consumentenombudsdienst.

Dit ontwerp wijzigt een koninklijk besluit van 1 maart 2018 tot regeling van de financiering van de Consumentenombudsdienst, om de interpretatie van één van de artikelen te verduidelijken en mogelijke onduidelijkheden in dit verband te voorkomen. De bijdrage van de ondernemingen aan de Consumentenombudsdienst is dus verschuldigd per gegrond verzoek om interventie, volgens drempels die worden vastgesteld vanaf het vijfde behandelde geval en vervolgens vanaf het twintigste behandelde geval (100 euro per geval tussen het vijfde en het negentiende verzoek en 200 euro per geval vanaf het twintigste verzoek).

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 2018 tot regeling van de financiering van de Consumentenombudsdienst