16 jun 2017 17:30

Regels voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van verschillende teksten over de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie.

Het ontwerp wijzigt de toelatingsvoorwaarden en -procedure voor de bevorderingsopleiding tot de graad van hoofdcommissaris van politie en de organisatie daarvan. De wijzigingen vloeien voort uit de aanbevelingen die werden gemaakt na afloop van de drie sessies van het directiebrevet, de conclusies van de technische werkgroep en het resultaat van de analyse van de door de kandidaten opgenomen argumenten die bij de Raad van State een beroep hadden ingesteld. 

Een van de belangrijkste wijzigingen is dat commissarissen van politie zonder universitair diploma voortaan toegang zullen hebben tot de bevordering door overgang naar de graad van hoofdcommissaris van politie:

  • politiecommissarissen die het diploma van de basisopleiding commissaris van politie "en régime - geïntegreerde politie" behaald hebben, zullen toegang hebben tot de bevorderingsprocedure tot de graad van hoofdcommissaris van politie (HCP)
  • de andere betrokken commissarissen van politie zullen via de aanvullende toelatingsproeftoegang hebben tot de bevorderingsprocedure tot de graad van HCP

Als gevolg van de integratie van de kennisproef in het selectietraject zal dit traject voortaan uit vier proeven bestaan: de kennisproef, het onderzoek van de professionele vaardigheden, de assessmentproef en het interview voor de jury. 

Het ontwerp beschrijft eveneens het selectie- en opleidingsreglement, de stage en het competentiemodel.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.