25 jan 2019 16:44

Regels voor het beheer van het mobiliteitsbudget

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de nadere regels voor het beheer van het mobiliteitsbudget.

Het ontwerp introduceert de nadere regels voor het beheer van het mobiliteitsbudget. Een werkgever die besluit een mobiliteitsbudget in te stellen, moet voldoen aan de vereisten over:

  • de informatie die aan de werknemers moet worden verstrekt
  • de situaties waarin terugbetaling van de ten onrechte door de werknemer gebruikte bedragen kan worden gevorderd
  • de minimale functionaliteiten van het beheersysteem dat moet worden gecreëerd
  • het bewaren van de gegevens

Het ontwerp zorgt daarnaast voor de nodige wettelijke aanpassingen om het in geld uitbetaalde saldo van het mobiliteitsbudget in aanmerking te laten komen voor de sociale prestaties op het vlak van werknemerspensioenen en de werkloosheid.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 9 en 23 van de wet betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget