20 apr 2007 17:00

Regels voor wapendracht

Eenvormige regels voor de wapendracht door openbare diensten en openbare macht

Eenvormige regels voor de wapendracht door openbare diensten en openbare macht

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael goed dat de eenvormige regels vastlegt voor de wapendracht door federale en lokale politiediensten. Het geldt ook voor diensten die niet onder de wapenwet vallen zoals de enquêtediensten van de vaste comités P en I en de algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie. Het ontwerp legt de voorwaarden en de procedure vast voor het verwerven, de beschikbaarheid, het dragen, het vervoer en de beveiliging van de bewapening.