11 mei 2006 19:30

Regering veroordeelt scherp racistische moorden in Antwerpen

De Eerste Minister is geschokt door de moorden in de Zwartzustersstraat in Antwerpen.

De Eerste Minister is geschokt door de moorden in de Zwartzustersstraat in Antwerpen.

Hij heeft, namens de belgische regering in zeer scherpe bewoordingen zijn afkeer uitgesproken voor deze racistisch geïnspireerde daad. "Deze afschuwelijke, laffe moorden zijn een vorm van extreem racisme. Het moet nu voor iedereen duidelijk zijn waartoe extreem-rechts kan leiden". De Premier roept alle gemeenschappen in ons land op om op een bedachtzame wijze op deze laffe moorden te reageren. "Wij moeten vermijden dat onze samenleving in een spiraal van geweld terechtkomt. De politiediensten en het gerechtelijk apparaat zullen al het nodige doen opdat gerechtigheid zal geschieden".