29 mrt 2012 19:41

Regering voert de strijd tegen schijnzelfstandigen en schijnwerknemers op

De ministerraad keurt een plan goed dat de strijd tegen schijnzelfstandigen en schijnwerknemers opvoert.

Een arbeidsrelatie correct kwalificeren is cruciaal in de strijd tegen sociale fraude. Een aantal nieuwe bepalingen in de arbeidsrelatiewet van 2006 laten toe schijnzelfstandigheid vlotter op te sporen en efficiënter aan te pakken. De sectorspecifieke criteria die de arbeidsrelatie kenmerken, zullen nu gemakkelijker en sneller worden vastgesteld. Een vermoeden van werknemerschap zal mee bepaald worden door criteria die op economische afhankelijkheid wijzen.
Een strengere aanpak van schijnzelfstandigen, daar waar de problemen zich stellen, was voorzien in het regeerakkoord en aanbevolen door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). De bestaande wetgeving voldoet niet om op te treden tegen misbruik van het zelfstandigenstatuut, terwijl het fenomeen toeneemt. De bevoegde ministers erkennen dat het probleem van schijnzelfstandigheid in een aantal sectoren bijzonder in het oog springt, zoals de bouw en schoonmaaksector, de bewakings- en toezichtdiensten en de transportsector.