21 nov 2008 12:21

Regie der gebouwen

Huurovereenkomst

Huurovereenkomst

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om de Regie der Gebouwen te machtigen een overeenkomst te sluiten voor:

  1. de verlenging tot 31 december 2011 van het huurcontract voor een gebouw gelegen Graanmarkt 1 in Aalst dat gebruikt wordt door het administratief centrum van de FOD Financiën.
  2. de terbeschikkingstelling van een gebouw met huurovereenkomst voor 18 jaar in Aalst voor de FOD Justitie, FOD Financiën en FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.