09 mei 2008 15:45

Regie der gebouwen

Huur van kantoorruimte en kostenraming

Huur van kantoorruimte en kostenraming

De ministerraad nam op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een aantal beslissingen aangaande de Regie der Gebouwen.

Als oplossing voor de huisvesting van de gerechtelijke diensten en de centrale diensten van FOD Justitie gaf de ministerraad opdracht aan de Regie der Gebouwen om het gebouw Immo parliament te huren in de Leuvensweg 38 in Brussel. De directie-generaal Justitiehuizen en het Nationaal centrum voor elektronisch toezicht nemen er hun intrek.

De ministerraad heeft de kostenraming goedgekeurd van de inrichtingswerken van het gebouw QB13, ook binnen het kader van de huisvesting van gerechtelijke diensten

De ministerraad gaf opdracht aan de Regie der Gebouwen om:

  • het gebouw in de rue de Dison 155, in Verviers te huren en er inrichtingswerken te laten uitvoeren voor FOD Financiën,
  • een oppervlakte van 204,86 m² te huren in het Pyramidegebouw, Watersportlaan 9 in Nieuwpoort voor de scheepvaartpolitie.