22 jan 2010 11:12

Regie der gebouwen

Huur van gebouwen voor de POD Wetenschapsbeleid en de FOD Mobiliteit en Vervoer

Huur van gebouwen voor de POD Wetenschapsbeleid en de FOD Mobiliteit en Vervoer

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders de Regie der Gebouwen opdracht gegeven om de benedenverdieping en de eerste verdieping van het gebouw in de Belgradostraat 15a, in Vorst te huren. De programmatorische overheidsdienst Wetenschapsbeleid, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en de archieven van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) worden er gehuisvest.

De ministerraad heeft de Regie der Gebouwen ook opgedragen om een nieuw huurcontract te sluiten voor de kantoren, het archief en parkeerplaatsen in de Posthoflei 1-3-5 in Berchem voor het directoraat-generaal Maritiem Vervoer en het directoraat-generaal Vervoer te Land van de FOD Mobiliteit en Vervoer.