12 okt 2007 11:30

Regie der Gebouwen

Regie der gebouwen indexeert bezoldiging van jonge architecten, huurt kantoorruimte en parkeerplaatsen, organiseert een offerteaanvraag en sluit lening af

Regie der gebouwen indexeert bezoldiging van jonge architecten, huurt kantoorruimte en parkeerplaatsen, organiseert een offerteaanvraag en sluit lening af

Op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de Regie der Gebouwen machtigt om de bezoldiging van architecten op basis van het gezondheidsindexcijfer te indexeren. Wanneer het gezondheidsindexcijfer wijzigt, gebeurt de aanpassing op 1 september van elk jaar. Het ontwerp wijzigt art. 5 van het kb van 5 juli 1996 waarbij de Regie der gebouwen gemachtigd wordt om jonge architecten aan te werven zodat ze hun wettelijke stage van architect kunnen volbrengen. De ministerraad gaf toelating aan de Regie der Gebouwen om kantoorruimte en parkeerplaatsen te huren: - 252,49 m² kantoorruimte aan de Antwerpsebaan 57, dokken 730 te Antwerpen, voor de dienst Douane en Accijnzen van de FOD Financiën; - een verificatie- en toezichtbureau voor de FOD Financiën, Ketenislaan kaai 1548 te Kallo (Beveren); - 60 bijkomende parkeerplaatsen in het Zuiderpoort Office Park te Gent, voor de FOD Financiën; - 10 bijkomende parkeerplaatsen in het Mechelen City Center, voor de FOD Financiën; - 25 parkeerplaatsen vóór de gevangenis van Mechelen, Zwartzustersvest 24 voor de FOD Justitie. De ministerraad gaf de Regie der Gebouwen opdracht om: - aan NV Fedimmo de prijs te betalen van de aanpassingswerken aan het toekomstige gebouw van het FAVV, rue de Visé 495 te Wandre; - een beperkte offerteaanvraag te organiseren voor een promotieopdracht die zal leiden tot de huur van een administratief complex voor de huisvesting en de centralisatie van de diensten van de FOD Financiën, de FOD Justitie, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de Regie der Gebouwen in Aalst; - een beperkte offerteaanvraag te organiseren voor een promotieopdracht die zal leiden tot de huur van een administratief complex voor de huisvesting van de diensten van de Federale Politie van Dendermonde; - een lening af te sluiten bij een kredietinstelling voor de financiering van het gedeelte van de eerste installatiewerken van het WTC 2-gebouw, Koning Albert II-laan te Brussel.