02 apr 2010 13:40

Regie der gebouwen

Gunning van een promotieovereenkomst voor de huisvesting van plaatselijke overheidsdiensten in Aalst

Gunning van een promotieovereenkomst voor de huisvesting van plaatselijke overheidsdiensten in Aalst

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om een promotieovereenkomst aan De Post (consortium NV van publiek recht) en IRET comm. VA (Inter Real Estate Trusty) te gunnen.

De overeenkomst behelst de huur voor 18 jaar (verlengbaar met periodes van drie jaar) van een gebouw voor de huisvesting van de plaatselijke diensten van de FOD Financiën, de FOD Justitie, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de Regie der gebouwen in Aalst.