27 nov 2009 12:06

Regie der gebouwen

Hergroepering van sites van wetenschappelijke instellingen WIV en CODA

Hergroepering van sites van wetenschappelijke instellingen WIV en CODA

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om een overheidsopdracht uit te schrijven voor een expertiseopdracht voor het technische programma en een consultancyopdracht voor de keuze van verschillende scenario's om de twee referentielaboratoria voor besmettelijke ziekten te hergroeperen: het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA). De opdracht zal het technische behoefteprogramma uitwerken en technische bijstand verlenen tijdens de uitwerking ervan. Het is de bedoeling dat de twee diensten op dezelfde site worden ondergebracht.