04 sep 2009 12:02

Regie der gebouwen

Promotieovereenkomst, erfpacht en huurovereenkomsten

Promotieovereenkomst, erfpacht en huurovereenkomsten

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om de Regie der Gebouwen opdracht te geven om:

  • een bijakte af te sluiten voor de huur van een opslagruimte en garage voor de mobiele scanner van de administratie der Douane en Accijnzen van de FOD Financiën in Bierset. Het oorspronkelijke contract wordt met negen jaar verlengd.
  • een perceel grond, gelegen aan de Legeweg, aan de stad Brugge te verkopen om er een fietspad aan te leggen,
  • het huurcontract voor het gebouw in de Wetenschapsstraat 37 1000 Brussel met vier jaar te verlengen voor de huisvesting van de Raad van State,
  • een overheidsopdracht uit te schrijven voor een promotieopdracht die zal leiden tot de huur van een administratief complex van 6.569 m², een logistiek complex van 1.870 m² en 75 parkeerplaatsen voor de diensten van de Federale Politie in Dendermonde,
  • een huurovereenkomst te sluiten voor een magazijn in Oudenaarde waarin de FOD Justitie in beslag genomen voertuigen kan onderbrengen,
  • met de gemeente Tervuren een erfpachtovereenkomst te sluiten voor de archeologische site 'Hertogelijk Kasteel van Tervuren'. De gemeente Tervuren kan de site vanaf 1 januari 2010 voor 30 jaar uitbaten voor toeristische en cultuurhistorische doeleinden.