30 okt 2009 14:49

Regie der gebouwen

Overdracht van een perceel grond en huren van gebouwen

Overdracht van een perceel grond en huren van gebouwen

De ministerraad heeft op voorstel van de minister van Financiën Didier Reynders de Regie der gebouwen gemachtigd om de overdracht van een perceel grond aan de Vlaamse overheid af te sluiten. Dit perceel ligt in de omgeving van de cipierswoningen, aan de Legeweg in Brugge, en wordt overgedragen met het oog op de herinrichting van het kruispunt N31 Expressweg - Legeweg. 

De ministerraad heeft de Regie der gebouwen ook belast met de ondertekening van een aanhangsel bij het bestaande contract voor de verlenging van het inhuren van de garage gelegen Boondaelsesteenweg 210A te 1050 Brussel, voor een periode van 9 jaar, voor de huisvestingsbehoeften van de Staatsveiligheid.

Tot slot ging de ministerraad akkoord met de ondertekening van het aanhangsel dat het huurcontract voor de lokalen rue Plumier 12 in Luik met 9 jaar verlengt. Die lokalen zijn bestemd voor de diensten van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken.