23 dec 2008 11:00

Regie der gebouwen

Huurovereenkomsten voor gebouwen van federale overheidsdiensten

Huurovereenkomsten voor gebouwen van federale overheidsdiensten

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een aantal maatregelen genomen die tot de opdrachten van de Regie der Gebouwen behoren:

  • het huren van een volledig complex in de Vincke-Dujardinstraat in Brugge, via een huurovereenkomst van 18 jaar, vanaf 1 oktober 2010, voor de centralisatie van de verschillende federale overheidsdiensten in Brugge
  • het huren van het complex in de Tweedekkerstraat 126-128 in 1130 Haren, om er een opslagplaats en een verkoopzaal voor roerende goederen van de dienst Domeinen in Brussel onder te brengen
  • het huren van het gelijkvloers en de eerste verdieping van gebouw A, gelegen avenue Prince de Liège, 133 in Jambes, voor de huisvesting van de dienst Scanning van de FOD Financiën.