24 sep 2010 11:39

Regie der Gebouwen

Huisvesting van de diensten van de Gouverneur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Huisvesting van de diensten van de Gouverneur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op voorstel van de heer Didier Reynders, minister van Financiën, heeft de ministerraad de Regie der Gebouwen de toestemming verleend om een deel van de 2de en 3de verdiepingen in te huren van het gebouw "Colonies Square", gelegen Koloniënstraat 48-56 te 1000 Brussel, teneinde tegemoet te komen aan huisvestingsbehoeften van de diensten van de Gouverneur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.