25 jul 2008 12:45

Regie der gebouwen

Huisvesting van beleidscel van minister Annemie Turtelboom, 19 openbare diensten in Gent en het laboratorium van het FAVV in Wandre

Huisvesting van beleidscel van minister Annemie Turtelboom, 19 openbare diensten in Gent en het laboratorium van het FAVV in Wandre

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Financiën  Didier Reynders om de Regie der gebouwen opdracht te geven om vanaf 1 augustus 2008 de zevende en de negende verdieping van het gebouw Chrysalis, in de Wetstraat 34-36 in Brussel te huren voor de definitieve huisvesting van de beleidscel van minister van Migratie- en Asielbeleid  Annemie Turtelboom.

De ministerraad ging ook akkoord met het principe dat de minister voorstelde om de centralisatie van verschillende federale openbare diensten in Gent te voltooien en te optimaliseren. 

De ministerraad heeft de Regie der gebouwen de toelating gegeven om een overheidsopdracht uit te schrijven om de renovatiewerken te laten uitvoeren voor de huisvesting van het Federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen in het gebouw van Fedimmo in de rue de Visé 495 in Wandre.