26 jun 2009 14:18

Regie der Gebouwen

Benoeming van de directeur-generaal Operationele diensten bij de Regie der Gebouwen

Benoeming van de directeur-generaal Operationele diensten bij de Regie der Gebouwen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders de heer Paul De Ceuster benoemd als directeur-generaal van de operationele diensten bij de Regie der Gebouwen. Hij behaalde het beste resultaat volgens de selectiecommissie van SELOR.