03 dec 2010 11:08

Regie der gebouwen

Dossiers van de Regie der Gebouwen

Dossiers van de Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om een monitoring te laten uitvoeren van de gehuurde sites van het Eurostation met het oog op een efficiënter beheer en het resultaat aan de ministerraad voor te leggen.