03 okt 2008 12:24

Regie der Gebouwen

Huurovereenkomsten en overheidsopdracht voor de Regie der Gebouwen

Huurovereenkomsten en overheidsopdracht voor de Regie der Gebouwen

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om een overheidsopdracht uit te schrijven voor een consultancyopdracht voor de aanstelling van financiële, juridische en technische experts. Ze zullen de Regie der gebouwen bijstaan tijdens de conceptface tot en met de oplevering van de vier nieuwe gevangenissen die tegen 2012 worden gebouwd. De bouw past in het masterplan 2008-2012 voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden.

De ministerraad gaf ook zijn goedkeuring om het gerenoveerde deel van een gebouwencomplex rue du Rempart in Doornik te huren voor de diensten van de FOD Financiën.  Het gaat om een oppervlakte van 4.964 m².

De ministerraad stemde er ook mee in een overheidsopdracht aan TV Kairos - FSI toe te kennen voor een bouwopdracht in Antwerpen en een huurcontract te sluiten voor 18 jaar. Beide projecten dienen om de diensten van de FOD Financiën in Antwerpen te centraliseren.